Λογοθεραπεία

 
Η επιστήμη της λογοθεραπείας μελετά τις αιτίες που προκαλούν τις διαταραχές του λόγου, που εμφανίζονται στα παιδιά, στους εφήβους και τους ενήλικες και ασχολείται με την αποκατάστασή τους.
 
 
 
 
 

Εργοθεραπεία

 
Μέσω της εργοθεραπείας, στοχεύουμε & δίνουμε λύσεις σε προβλήματα που αφορούν βασικούς άξονες της φυσιολογικής ανάπτυξης των παιδιών.
 
 
 
 
 

Ειδική Διαπαιδαγώγηση

 
Στο κέντρο μας, ΛΟΓΟΥ ΧΑΡΙΣ, διαθέτουμε ειδικά καταρτισμένο προσωπικό για την ειδική διαπαιδαγώγηση παιδιών & εφήβων με μαθησιακές δυσκολίες & διαγνωσμένες διαταραχές.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κέντρο Αποκατάστασης Λόγου & Μάθησης | ΛΟΓΟΥ ΧΑΡΙΣ

 
Αργολίδος 8
153 44 Γέρακας
 
Ωράριο λειτουργίας
 
 
 
Γίνετε ο πρώτος από τους φίλους σας στον οποίο αρέσει
 
 
 
 

ΛΟΓΟΥ ΧΑΡΙΣ

 

Λογοθεραπεία - Εργοθεραπεία - Κέντρο Αποκατάστασης Λόγου & Μάθησης στον Γέρακα Αττικής

 
Το Κέντρο Αποκατάστασης Λόγου και Μάθησης ΛΟΓΟΥ ΧΑΡΙΣ στον Γέρακα Αττικής ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιούνιο του 2003. Σκοπός του κέντρου είναι να προσφέρει διάγνωση αλλά και διεπιστημονική στοχοθετημένη παρέμβαση σε διαταραχές που σχετίζονται με τον λόγο, την ομιλία, τη φωνή και σε μαθησιακές δυσκολίες. Ο χώρος μας αναλαμβάνει παρέμβαση σε θέματα ψυχικής υγείας του παιδιού και της οικογένειας.

Η έμπειρη ομάδα μας ασχολείται με την Λογοθεραπεία, την Ειδική Διαπαιδαγώγηση, την Εργοθεραπεία και την Ψυχολογική στήριξη παιδιών και εφήβων. Στον χώρο λειτουργούν ομάδες παιδιών με σκοπό τη βελτίωση των κοινωνικών τους δεξιοτήτων. Στο κέντρο γίνονται δεκτά όλα τα ταμεία.

Η ομάδα μας αποτελείται από παιδαγωγούς, ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ενώ το κέντρο Αποκατάστασης Λόγου και Μάθησης ΛΟΓΟΥ ΧΑΡΙΣ συνεργάζεται και με παιδοψυχιάτρους.

Στον χώρο μας εφαρμόζουμε σύγχρονες πρωτοποριακές μεθόδους, ενώ επιλέγουμε τις κατάλληλες δραστηριότητες, οι οποίες συντελούν στη βελτίωση και αποκατάσταση των διαγνωσμένων διαταραχών, αλλά και στην ομαλή ένταξη των παιδιών στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Παράλληλα, παρέχουμε σωστή επιστημονική βοήθεια στη διαπαιδαγώγηση του λόγου, γεγονός που διευκολύνει την διαδικασία κατάκτησής του, αλλά και προφυλάσσει από την εμφάνιση μαθησιακών δυσκολιών και συνοδών διαταραχών και βοηθάει στην αποκατάσταση τους.

Στο Κέντρο Αποκατάστασης Λόγου και Μάθησης ΛΟΓΟΥ ΧΑΡΙΣ βασιζόμαστε στο ιατρικό κληρονομικό και οικογενειακό ιστορικό του εκάστοτε παιδιού και ακολουθούμε τις κατάλληλες διαγνωστικές δοκιμασίες, αξιολογούμε τη φύση και τον βαθμό της διαταραχής και προτείνουμε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της κάθε περίπτωσης.

Βασική μας αρχή είναι η εμπιστοσύνη, η ευαισθησία και ο σεβασμός προς κάθε παιδί και την οικογένειά του.
Στόχος μας είναι η πρόληψη, ο εντοπισμός και η παρέμβαση στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, αποσκοπώντας στα εξής

 1. Δημιουργία των βάσεων για πλήρη και ολοκληρωμένη αυτονομία.
 2. Αύξηση της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης τους.
 3. Οικογενειακή, σχολική και κοινωνική ένταξη τους.


Αναλυτικά, οι υπηρεσίες που παρέχει το κέντρο αποκατάστασης λόγου και μάθησης ΛΟΓΟΥ ΧΑΡΙΣ στον Γέρακα είναι οι παρακάτω:

 • Αποκατάσταση προβλημάτων άρθρωσης, φωνής, λόγου και ομιλίας.
 • Εργοθεραπευτική παρέμβαση (Αίθουσα Αισθητηριακής ολοκλήρωσης SI).
 • Αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών
 • Δοκιμασία σχολικής ετοιμότητας "Α΄ ΤΕΣΤ"
 • Τεχνικές μάθησης
 • Παρέμβαση στη δυσλεξία
 • Συμβουλευτική γονέων
 • Αντιμετώπιση ψυχοσυναισθηματικών διαταραχών
 • Ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων
 • Ομάδες παιδιών

Η αξιολόγηση γίνεται κατόπιν ραντεβού που κλείνεται μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη γραμματεία του χώρου.